Çocuklar İçin Adalet Projesi

a-  Sorumlu Birim / Kuruluş          : Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü
b-  Uygulayıcı Birim / Kuruluş       : Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Eğitim Dairesi Başkanlığı, Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı
c-  Yararlanıcı Birim/Kuruluş         : Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü
d-  Başlangıç ve bitiş tarihi            : 03 Ocak 2012-03 Ocak 2014
e-  Bütçesi                                   : 3.750.000 Avro, Bakanlık Katkı Payı 405.000 Avro
f-  Amacı                                     : Çocuk Koruma Kanunu'nun etkin  bir şekilde uygulanmasını ve çocukların adil yargılama, çocuk adalet sisteminde etkin sektörler arası işbirliği ve özgürlüklerinden yoksun bırakılan çocuklara sağlanan yüksek standartlara uygun hizmetler yoluyla yasa çerçevesine çocukların bütün haklarının tam olarak yaşama geçirilmesinin sağlanmasıdır.
g-  Faaliyetler                                   :

  1. Ceza infaz kurumlarına yönelik etkin hükümlü yönetim (EHY) programının yaygınlaştırılması ve kurumsallaştırılması.
  2. EHY programının uygulamasının izlenmesi için   UYAP ile uyumlu bir program geliştirilmesi.
  3. Çocukların özgürlüklerinin kısıtlanmasına en kısa sürede son verilebilmesi için etkin bir şartlı tahliye ve denetim mekanizmasının geliştirilmesi.

      Proje kapsamında çocuğun korunmasından sorumlu kurumlar arasında koordinasyonun güçlendirilmesine,  koruyucu ve destekleyici tedbirlerin uygulanmasının güçlendirilmesine, şiddet mağduru çocukların adalete erişimlerinin kolaylaştırılmasına,  ikincil mağduriyetlerin önlenmesine ve  toplumsal farkındalığın arttırılmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirilecektir.

     Adalet Akademisi bünyesinde özel bir çocuk adalet sistemi eğitim birimi oluşturulacak,  etkin hükümlü yönetim (EHY) programı yaygınlaştırılacak ve kurumsallaştırılacaktır. Çocukların bulundukları kurumlarda EHY programının uygulanması için bir izleme ve değerlendirme sistemi oluşturulacak ve bu amaçla UYAP ile uyumlu bir program geliştirilecektir. Etkin bir şartlı tahliye ve denetim mekanizması geliştirilecektir.

h- Projenin Son Durumu                    :
Proje kapsamında çalışacak olan danışman seçimleri tamamlanmıştır. Proje ekibi, danışmanlarıyla beraber faaliyetlerle ilgili alanlarda saha ziyaretleri gerçekleştirilmiştir.
TÜRKİYE CUMHURİYET ADALET BAKANLIĞI - 2012